Fotografiranje detalja beba ostavljaju uspomenu na ranjivost novoga života. Oči koje otkrivaju novu okolinu, malene usne koje žude za majčinim grudima, prstići koji spontano hvataju sigurnost očevog naručja. Svaki detalj uspomena je na trenutke koje naše oko vidi, ali ne doživi u potpunosti jer su prolazni. Ipak, najmanji detalji su najvažniji stoga im treba posvetiti bezvremensku uspomenu. Vrijeme nezaustavljivo prolazi i ti se detalji svakodnevno mijenjaju. S toga, neprocjenjivi su kada ih foto objektiv zabilježi.